Buluşlarin korunmasi

Patentler

Fikri mülkiyetin değeri

Patent başvurusu yapmak son derece önemlidir çünkü patentler bir şirketin ekonomik varlığıdır.

Bugün, birçok şirketin değeri, büyük ölçüde, fikri ve sınai mülkiyet haklarını gösteren "maddi olmayan varlıklardan" oluşmaktadır.

Tescil, ürünlerimiz için incelediğimiz ve geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojik çözümlere münhasır haklar sağladığı için patent başvurusu şarttır.

Ayrıca, patentler aracılığıyla Elbo Controlli NIKKEN'in en son teknoloji düzeyini ve önerilen çözümlerini yansıtan ürünlerimizi geliştirebiliyoruz.

Tasarım yeniliği DNA'mıza "kazınmıştır", makine ölçüm ve ön ayar araçlarımızın oluşturulmasında görülebilir. Optik camlı doğal granit ve yüksek hassasiyetli lineer algılama sistemleri kullanıyoruz. Optik ve sensörler tarafımızca tasarlanmıştır.

Bu nedenle, "Araştırma ve Geliştirme" departmanı, bizi diğerlerinden ayıran benzersiz çözümlerin araştırılmasıyla sürekli olarak ilgilenmektedir.

Elbo Controlli NIKKEN'in Patentleri